Amen­dement Short stay te kort door de bocht


8 maart 2018

Amendement 14/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay,

Overwegende dat:

  • In het beleidskader particuliere vakantieverhuur en short stay niet is opgenomen voor hoeveel woningen paragraaf 4.1 van de huisvestingsverordening, al dan niet terecht, niet is toegepast bij de huidige Short Stay;
  • Zonder deze infoimatie de gemeenteraad geen goede belangenafweging kan maken tussen de gevolgen van het onttrekken van deze woningen aan de woningvoormad, de vraag naar Short Stay en de in artikel 4.1.6 van de huisvestingsverordening genoemde financiele compensatie die in het kader van volkshuisvesting kunnen worden aangewend.

Besluit:

  • De titel van het raadsvoorstel te wijzigen in "Beleidskader Particuliere Vakantiehuur"
  • Beslispunt 2 en 3 te schrappen;
  • Beslispunt 4 te wijzigen in "Het beleidskader Particuliere Vakantiehuur vast te stellen", waarin alle kaders ten aanzien van Short Stay zijn geschrapt;
  • In beslispunt 5 de zinsnede "& Short Stay" te schrappen;

En draagt het college op om:

  • Zo spoedig mogelijk een beleidskader short stay aan de raad aan te bieden waarin de in de overwegingen omschreven belangenafweging kan worden gemaakt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Michel Eggermont, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
PvdA
Student & Starter
ChristenUnie
Stadsbelang Utrecht
GroenLinks
CDA
D66
VVD


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen