Motie Duurzame zwemvisie


8 maart 2018

Motie 64/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van de Zwemvisie 2018 - 2022.

Constaterende dat:

 • De gemeente vier zwembaden in haar beheer heeft;
 • Er op korte termijn onderzoek wordt gedaan naar de komst van een extra zwembad;
 • De Zwemvisie 2018-2022 een weergave is van de ambities die de gemeente heeft met het zwemmen in Utrecht.

Overwegende dat:

 • Zwembaden zorgen voor veel plezier maar ook grote energieslurpers en waterverbruikers zijn;
 • In de Zwemvisie duurzaamheid wel wordt genoemd, maar geen hoofddoelstelling is en relatief weinig aandacht krijgt;
 • Ontwikkelingen en innovaties met duurzaamheid snel gaan: wat gisteren niet rendabel was, kan dat morgen wel zijn;
 • Een klimaatneutrale gemeente in 2030 de afspraak met onszelf is in het Utrechts Energieplan.

Verzoekt het college:

 • Om periodiek (bijv. tweejaarlijks) een duurzaamheidsscan te maken met als doel de zwembaden duurzamer te maken;
 • Kansen om rendabele investeringen in het verduurzamen van de zwembaden zo snel mogelijk te pakken en waar mogelijk naar voren te halen;
 • Te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om zwembad de Kwakel en ijsbaan de Vechtsebanen slim gebruik van elkaars restenergie te laten maken;
 • Duurzaamheid mee te nemen in het onderzoek van het college naar een mogelijk nieuw zwembad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Has Bakker, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Short stay te kort door de bocht

Lees verder

Motie Pilot voor maatwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer