Motie Pilot voor maatwerk


8 maart 2018

Motie 39/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel "Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018".

Constaterende:

  • Dat in het horecakader is gekozen voor een systeem van hinderprofielen, op basis van met name toegestane activiteiten, sluitingstijden en de mogelijkheid om at dan niet alcohol te schenken
  • Dat er andere aspecten bij horeca minimaal net zo bepalend kunnen zijn voor de te verwachten overlast, waaronder afspraken tussen ondernemer en omwonenden, inzet van de specifieke ondernemer om overlast te voorkomen door bijvoorbeeld zijn gasten aan te spreken, roken voor de deur te ontmoedigen en zijn horecagelegenheid slim in te richten
  • Dat de vele goede horecaondernemers in de binnenstad dergelijke maatregelen vaak al treffen
  • Dat bovenstaande aspecten nu niet meegewogen worden bij de verlening van omgevingsvergunningen en/of exploitatievergunningen
  • Dat vergelijkbare voorwaarden voor omgevingsbeheer wel opgenomen zijn in de beleidsregels voor coffeeshops, onder artikel 8, lid 1;

Overwegende:

  • Dat een dergelijk systeem van vergunningverlening goede horecaondernemers beloont ten opzichte van ondernemers die zich hier niet voor inzetten
  • Dat een dergelijke beoordeling niet standaard past binnen het huidige systeem van vergunningsverlening, dus het onderzoek het beste plaats kan vinden in de vorm van een pilot, bijvoorbeeld bij de ontwikkellocatie op het Wolvenplein

Van mening:

  • Dat het interessant is om te onderzoeken of het meewegen van dergelijk aspecten bij de vergunningverlening zou kunnen leiden tot een systeem waarbij overlast beter voorkomen kan worden.

Verzoekt het college:

  • Een pilot te ontwerpen, in samenspraak met de ondernemer en omwonenden, binnen de juridische mogelijkheden, waarbij de exploitatiemogelijkheden afhankelijk zijn van de inzet van de ondernemer op omgevingsbeheer, waaronder afspraken met omwonenden ter voorkoming van overlast
  • De situatie van de pilot goed te monitoren en handhavend op te treden, wanneer er toch sprake is van grote overlast voor omwonenden

En gaat over tot de orde van de dag.

Thijs Weistra, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Michel Eggermont, SP
Gadiza Bouazani, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, SP, PvdA, CDA, CU

Tegen

S&S, VVD, SBU, D66