Amen­dement Een park zonder gebouw op het Smak­ke­laarsveld


17 maart 2016

Amendement 5/2016

De gemeenteraad bijeen op 17 maart 2016 ter behandeling van het raadsvoorstel Smakkelaarsveld,

Constaterende dat:

  • De Utrechtse inwoners bij het stadsreferendum in 2002 kozen voor visie A: een ruim en open stationsgebied;
  • Er op dit moment nog geen gehoor is gegeven aan deze referendumuitkomst;
  • Het Smakkelaarsveld de laatste mogelijkheid is om in het stationsgebied een groene en open verblijfsplek te realiseren;
  • Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bomen en groen, op ooghoogte, zeer veel positieve eigenschappen hebben op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, prettige ervaring van de leefomgeving en toerisme.

Overwegende dat:

  • Park Basis geen eindpunt is, maar een basis waaruit een mooi park met bomen een groene speelplaats kan groeien;
  • Het uitstellen van de inrichting van het park het college tijd geeft om financiering voor deze parkinrichting te zoeken, bijvoorbeeld in het budget stedelijke ontwikkeling;
  • Het Smakkelaarsveld grenst aan het spoor en daarmee voor treinreizigers medebepalend is voor het beeld van de stad, wat een hoog gebouw op deze plek niet wenselijk maakt;
  • Wonen op het Smakkelaarsveld, vanwege de hoge geluidsbelasting naast het spoor en de slechte luchtkwaliteit naast de HOV-baan, niet de voorkeur heeft;
  • In de voorjaarsnota 2014 budget bestemd is voor het in basale vorm inrichten van het Smakkelaarsveld.

Besluit:

  • Beslispunt 1 te vervangen door: “In te stemmen met ontwikkelscenario van een park (Basis) als basis voor verdere uitwerking van het Smakkelaarsveld, waarbij aan dit scenario plannen voor het op langere termijn verder inrichten van het basispark toegevoegd worden”.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU

Tegen

D66, CDA, VVD, S&S, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Lees onze andere moties

Motie Veiligheid pijler voor versnellingsgroep Overvecht

Lees verder

Amendement Een paleis voor de muziek. Conclusies rekenkameronderzoek TivoliVredenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer