Amen­dement Flexibel met de wensen­lijst omgaan


15 september 2022

Amendement 79/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, gezien het Raadsvoorstel Subsidie licentie lokale omroep Utrecht,

Constaterende dat:

  1. De financiering voor de lokale omroepvoorziening in de lopende licentieperiode 725.000 per jaar bedroeg,
  2. Dat in de komende jaren wordt afgebouwd naar het wettelijke minimum van 320.000 + 150.000 aanvullende middelen uit het coalitieakkoord,
  3. Er tegelijk in dit raadsvoorstel wel een grote lijst aandachtspunten aan de nieuwe aanvrager wordt meegegeven,

Overwegende dat:

  1. Het onmogelijk is om van een aanvrager te verwachten al deze aandachtspunten mee te nemen zonder het budget hiervoor te laten meegroeien met de wensenlijst,
  2. De lange lijst aandachtspunten enerzijds de suggestie kan wekken dat een aanvrager dit allemaal zou moeten doen,
  3. en anderzijds weinig ruimte over laat voor eigen speerpunten van een aanvrager, zoals bijvoorbeeld diversiteit van het aanbod, het voortbestaan van BingoFM of investeringen in professionele onderzoeksjournalistiek,

Besluit:

In beslispunt 2 van het raadsvoorstel de woorden

"de volgende gemeentelijke aandachtspunten vast te stellen en potentiële aanvragers hierover te informeren:"

te wijzigen in:

"de volgende wensen mee te geven waarbij het de aanvrager vrij staat hier flexibel mee om te gaan en/of onderbouwd vanuit eigen inzicht, kennis en ervaring andere prioriteiten te stellen:”

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Erken institutioneel racisme

Lees verder

Amendement Biodiversiteit in het ontwikkelkader Rondje Stadseiland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer