Motie Erken insti­tu­ti­oneel racisme


15 september 2022

Motie 189/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van het commissiedebat VBF over de Raadsbrief ‘Rapportage onderzoek institutioneel racisme’ binnen de gemeente, op donderdag 8 september 2022.

Constaterende dat:

  1. In de Raadsbrief Rapportage Onderzoek Institutioneel Racisme van 2 februari, het college stelt dat het onderzoek binnen de gemeentelijke organisatie geen institutioneel racisme heeft aangetoond.
  2. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat er aanwijzingen zijn gevonden voor ongelijke behandeling in de uitvoeringspraktijk op één beleidsterrein en op andere beleidsterreinen de aanwezigheid van institutioneel racisme niet kon worden uitgesloten.
  3. Er een discrepantie is tussen de duiding van het college en de conclusie uit de onderzoeksrapportage.

Overwegende dat:

  1. De duiding van het college voor veel inwoners van Utrecht erg pijnlijk is en de impressie wekt dat de gemeente hun ervaringen niet erkent.
  2. Institutioneel racisme binnen de gemeente pas aangepakt kan worden als het ook door het college wordt erkend.

Draagt het college op:

  1. De conclusie in de raadsbrief van 2 februari van dit jaar te rectificeren door de conclusie uit de onderzoeksrapportage correct over te nemen.
  2. Excuses aan te bieden aan de inwoners van Utrecht voor deze afwijkende interpretatie.
  3. Over deze aanpassing en excuses te communiceren.

En gaat over tot de orde van de dag

Stevie Nolten, Utrecht BIJ1
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren, Denk

Tegen

Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD