Amen­dement Gedragscode geldt ook voor frac­tie­me­de­werkers!


14 april 2016

Amendement 6/2016

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 14 april 2016, ter vaststelling van de gedragscode 2016,

Constaterende dat:

  • de gedragscode zich richt tot de raadsleden.

Overwegende dat:

  • fractiemedewerkers niet aan stemmingen deelnemen, dus uiteindelijk in de belangenafweging geen formele rol hebben;
  • fractiemedewerkers een privaatrechtelijke overeenkomst en de daarbij behorende verplichtingen en sanctiemogelijkheden hebben die voor een raadslid niet gelden

Daarentegen overwegende dat:

  • fractiemedewerkers in de Utrechtse politiek ook een zichtbare rol hebben, bijvoorbeeld bij werkbezoeken, tijdens RIB's en in commissies;
  • het wenselijk is dat fractiemedewerkers zich gedragen naar de geest en inhoud van de gedragscode;

Voegt in artikel 1, lid 1 de volgende (hier cursieve) tekst toe:

  • deze gedragscode geldt voor de leden van de gemeenteraad van Utrecht en de door de raadsfracties aangestelde fractiemedewerkers.

Sander van Waveren (CDA)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Klaas Verschuure (D66)
Dimitri Gilissen (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen