Motie bibli­o­theek Meer met minder haalbaar?


26 mei 2016

Motie 74/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 26 mei 2016 voor het bespreken van het raadsvoorstel bibliotheek van de 21e eeuw,

Constaterende dat de bibliotheek Utrecht en het college gesprekken voeren over het in stand kunnen houden van de toegankelijkheid van de bibliotheekvoorziening.

Van mening dat de bibliotheek een belangrijke basisvoorziening is en de toegankelijkheid een randvoorwaarde is.

Draagt het college op;

  • De uitkomsten van haar gesprekken met de bibliotheek inzake de haalbaarheid en redelijkheid mbt het in stand houden van de toegankelijkheid van de bibliotheekvoorziening voor de begrotingsbehandeling 2017 aan de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • De gemeenteraad hier zsm uiterlijk voor de begroting 2017 over te informeren.

Gadiza Bouazani, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freitag, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SBU, S&S

Tegen

GL, VVD, SP, D66, CDA, CU