Amen­dement Kerntaken bibli­o­theek


26 mei 2016

Amendement 18/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 26 mei 2016 voor het bespreken van het raadsvoorstel bibliotheek van de 21e eeuw,

Constaterende dat:

  • Het college voorstelt in te stemmen met de kerntaken 1) Bibliotheek biedt support bij het lezen en Ieren lezen van de wereld, ook in nieuwe talen en via nieuwe kanalen. 2) Bibliotheek faciliteert kenniscreatie door (groepen) mensen zelf;
  • Voornoemde taken volgens de wethouder kernfuncties zijn.

Overwegende dat:

In de Bibliotheekwet vijf kernfuncties zijn vastgelegd. De stichting Bibliotheek Utrecht in ieder geval deze vijf kernfuncties dient uit te voeren.

Besluit in beslispunt 1 van het voorstel de vijf kernfuncties op te nemen en als volgt te formuleren:

Naast de vijf wettelijke kerntaken a] ter beschikking stellen van kennis en informatie; b] bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; c] bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; d] organiseren van ontmoeting en debat; e] laten kennis maken met kunst en cultuur) in te stemmen met de volgende kernfuncties van de bibliotheek:1) Bibliotheek biedt support bij het lezen en leren lezen van de wereld, ook in nieuwe talen en via nieuwe kanalen. 2) Bibliotheek t kenniscreatie door (groepen) mensen zelf.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Queeny Raikowski, VVD
Maarten van Ooijen, CU
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, VVD, CU, S&S

Tegen

GL, SP, SBU, CDA, D66