Motie Cultuur­sen­sitief werken is een must


26 mei 2016

Motie 73/2016

Constaterende:

  • Dat een deel van de (niet-westerse allochtone) jongeren oververtegenwoordigd is in de zwaardere vormen van jeugdhulp;
  • Dat een deel van de jeugdhulp niet goed aansluit bij veel van deze gezinnen;
  • Dit vaak tot gevolg heeft dat er te laat ingegrepen wordt met alle gevolgen van dien;
  • Dat wantrouwen en angst meespeelt bij het niet vragen om hulp; • Het college ook als doel heeft om de zorg goed te laten aansluiten bij gezinnen.

Overwegende:

  • Cultuursensitief werken een grote meerwaarde heeft in de hulp aan gezinnen;
  • Gezinnen zich hierdoor beter gehoord en geholpen voelen;
  • Cultuursensitief werken uiteindelijk preventief kan werken en geld bespaard.

Draagt het College op:

  • Bij de gesprekken met aanbieders over de inkoop van basiszorg en aanvullende zorg concrete afspraken te maken over cultuursensitief werken;
  • Zodra dit mogelijk is, kleinere gespecialiseerde partijen op het gebied van cultuursensitief werken de mogelijkheid te geven mee te doen;
  • Hierover de raad bij de uitvoeringsagenda 201 7 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Bas Meijer, D66
Marloes Metaal, CDA
Nicole van Gemert, SP
Peter van Corler, GroenLinks
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen