Motie Vergeet de abonnees niet


26 mei 2016

Motie 76/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 26 mei 2016, ter behandeling van de het raadsvoorstel 'Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw,

Constaterende dat:

  • De indicator 'aantal abonnees van de bibliotheek' uit de lijst van indicatoren is gehaald.

Overwegende dat:

  • Een indicatie van het aantal abonnees, naast het aantal fysieke gebruikers, samen meer zegt over het gebruik en de beleving van de bibliotheek dan alleen het aantal fysieke gebruikers.

Draagt het college op:

  • Het aantal abonnees toe te voegen aan de lijst met effectindicatoren.

Hilde Koelmans, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Queeny Raikowski, VVD
Steven de Vries, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA
Gadiza Bouazani, PvdA
Reinhild Freytag, Student & Starter
Selma Bas, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen