Amen­dement Gelijke onder­grenzen in gedragscode voor evene­menten als voor geschenken


14 april 2016

Amendement 7/2016

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 14 april 2016, ter vaststelling van de gedragscode 2016,

Constaterende dat:

  • in artikel 4 van de conceptverordening een ondergrens van €50 voor geschenken is opgenomen;
  • in artikel 5 van de conceptverordening voor excursies en evenementen niet een dergelijke ondergrens is opgenomen.

Overwegende dat:

  • door geen ondergrens op te nemen een grote hoeveelheid activiteiten[1], die bij het normale handelen van een raadslid horen, gemeld moeten worden bij de griffier;
  • dit een grote administratieve rompslomp met zich meebrengt.

Besluit in artikel 5, een lid 3 toe te voegen dat luidt:

"Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing als de (geschatte) waarde van de excursie, het evenement of de reis lager is dan €50."

En Lid 3 om te nummeren naar nummer 4.

Sander van Waveren (CDA)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Dimitri Gillissen (VVD)
Klaas Verschuure (D66)

[1] Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden van maatschappelijke organisaties, nieuwjaarsbijeenkomsten van sport- en ondernemersverenigingen, etc.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PvdD, VVD, D66, GL, S&S, CU, PvdA

Tegen

SP, SBU