Amen­dement Geen dak op de bak


9 juli 2020

Amendement 97/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd’,

Constaterende dat:
-dit ontwikkelperspectief tot doel heeft bij te dragen aan de groene landschappelijke ontwikkeling van Maarschalkerweerd;
-in dit ontwikkelperspectief verwezen wordt naar het realiseren van een “Dak op de bak” over de A27 richting Amelisweerd, zonder daarbij te benoemen dat realisatie daarvan ten koste gaat van veel natuurwaarden;
-de recreatiedruk op Amelisweerd/Rhijnauwen de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen;
-het Markiezenbos een deel van Amelisweerd is waar natuur de boventoon voert boven recreatie en onder meer reeën en dassen relatief ongestoord kunnen leven;
-een verbinding voor mensen ertoe zal leiden dat ook dit deel van Amelisweerd te maken krijgt met grote recreatiedruk waardoor er voor dieren geen enkele rustige plek meer overblijft;

Overwegende dat:
-aanleg van het “Dak op de bak”, of dat nu mét of zónder verbreding van de A27 is, tot veel bomenkap zal leiden omdat bos aan beide zijden van de snelweg verwijderd moet worden voor de bouw en de toegang van en naar deze beoogde 249 meter brede constructie;
-aanleg van het “Dak op de bak” zal leiden tot verstoring van de natuurwaarden in het Markiezenbos;
-de aanleg van een “Dak op de bak” daarom op geen enkele wijze bijdraagt aan vergroening, maar alleen maar leidt tot meer aantasting van het kostbare Utrechtse groen en beperking van rustige leefgebieden voor Utrechtse dieren;
-vergroening van de Koningsweg en betere uitwerking van de biodiverse ontwikkeling van Maarschalkerweerd, voorbeelden van ruimtelijke ingrepen zijn die wèl aan vergroening bijdragen.

Besluit:
-aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel toe te voegen:

, met dien verstande dat

de ambitie om door het realiseren van het “Dak op de bak” bij te dragen aan vergroening van Utrecht, (zoals verwoord op pagina’s 11, 24 en 66 en verbeeld in hoofdstuk 5 en op pagina 41), wordt geschrapt uit het ontwikkelperspectief.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Discriminatie van zwarte, migranten-, vluchtelingen- en bi-culturele meiden en vrouwen

Lees verder

Motie Geen verbreding van de A27, maar wat dan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer