Amen­dement Geen extra gemeen­telijk geld naar Vuelta


3 december 2020

Amendement 155/2020

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 3 december 2020 gezien de bespreking van de Programmabegroting 2021,

Constaterende dat:

  • De start van de Vuelta in Utrecht in 2020 niet door kon gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid bestaat dat de Vuelta in 2022 alsnog hier start;
  • Het college reeds een bedrag van 2,1 miljoen heeft uitgetrokken als Utrechtse bijdrage, en dat daarbovenop nog een bedrag van 200.000 euro reserveert om de verlate start alhier te realiseren, indien deze in Utrecht zal plaatsvinden.

Overwegende dat:

  • De Utrechtse begroting door extra kosten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus onder druk staat;
  • Ook de Utrechtse volksgezondheid door de uitbraak onder druk staat omdat veel mensen minder bewegen en slechter eten;
  • De Utrechtse cultuursector eveneens onder druk staat omdat er veel minder activiteiten, bezoekers en dus inkomsten zijn;
  • De Utrechtse Vogelopvang al enige tijd in geldnood verkeert en wel wat extra financiering kan gebruiken.

Spreekt uit:

  • Geen extra gemeentelijk budget te willen investeren in een verlate start van de Vuelta bovenop de eerdere reserveringen van 2,1 miljoen.

Besluit:

  • Aan beslispunt 3 de volgende zinsnede toe te voegen: "Met dien verstande dat er voor de organisatie van de start van de Vuelta geen extra gemeentelijk geld aan het budget voor 2022 wordt toegevoegd”
  • En besluit dientengevolge de tekst in de Programmabegroting op bladzijde 273:

“Voor de organisatie daarvan is incidenteel 0,2 miljoen budget toegevoegd aan het budget voor 2022”

te wijzigen in:

“Voor die eventuele start van de Vuelta in 2022 wordt geen nieuw gemeentelijk budget beschikbaar gesteld. We kijken naar de markt hiervoor. We investeren wel een budget van 0,2 miljoen in projecten en initiatieven die sport- en cultuurdeelname van Utrechtse inwoners stimuleren, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik maken, onder wie (kinderen van) mensen met een minimuminkomen. Mocht de Vuelta onverhoopt niet in Utrecht starten, dan besteden we het niet uitgegeven bedrag uit de reservering van 2,1 miljoen euro eveneens aan onder 1. genoemde projecten en initiatieven, alsook aan pakket 1 en/of 2 van de coronamaatregelen, maar wel nadat we eenmalig 0,05 miljoen euro voor de Utrechtse Vogelopvang hebben bestemd.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, SBU, Denk, PvdA

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, CU, D66, VVD