Motie Afschaffen honden­be­lasting


3 december 2020

Motie 398/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 december 2020, ter bespreking van de Verordening Hondenbelasting 2021,

Constaterende dat:

  • De hondenbelasting komend jaar met 5% wordt verhoogd, wat hoger is dan de inflatie, en dit (extra) geld in de algemene pot van de gemeente Utrecht terechtkomt;
  • Hondenbezitters hiermee extra bijdragen aan het verhogen van de pot Algemene Middelen terwijl het logisch is als opbrengsten vanuit de hondenbelasting worden toegevoegd aan het budget voor het verbeteren van dierenwelzijn in Utrecht.

Overwegende dat:

  • Aangenomen Amendement 49/2018 getiteld All Dogs are Equal het college ertoe opriep om aan bedrijfsmatige hondenhouders en rashondenfokkers geen vrijstelling meer te verlenen voor het betalen van hondenbelasting, om hondenmisbruik te voorkomen;
  • Dit meegenomen is in de nieuwe Verordening Hondenbelasting;
  • De vrijstellingen die nu in de Verordening Hondenbelasting genoemd worden betreffende blindengeleidehonden, assistentiehonden, pups jonger dan drie maanden mits zij bij hun moeder verblijven, honden in een asiel en de Koninklijke Nederlandse Politie Hond Vereniging zinvol en logisch zijn.

Spreekt uit dat:

  • Hondenbelasting neerkomt op het belasten van de fysieke aanwezigheid, het bestaan, van een levend wezen;
  • Deze belasting daarmee indruist tegen het principe dat elk mens en dier bestaansrecht heeft en niet enkel vanwege zijn of haar fysieke aanwezigheid binnen onze gemeente zou mogen worden belast.

Draagt het college op:

  • De hondenbelasting (inclusief voor de in punt 3 bij Overwegende dat genoemde groepen) zo spoedig mogelijk af te schaffen, met uitzondering van de hondenbelasting te betalen door bedrijfsmatige hondenhouders en rashondenfokkers (Amendement 49/2018 volgend);
  • Totdat de hondenbelasting is afgeschaft, de opbrengsten zoals gebruikelijk toe te wijzen aan de Algemene Middelen en vervolgens te bestemmen aan bestedingen op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit, en niet aan posten als stadspromotie, kantorenlobby en de Noordelijke Randweg Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.'

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA