Amen­dement Geen over­bodige camera's


20 november 2014

Amendement 72/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 november 2014 ter bespreking van het Voorstel tot vaststelling van het beleidskader Cameratoezicht 2014-2018,

Constaterende:

 • Dat er op het Zandpad geen raamprostitutie meer plaatsvindt;
 • Dat er op het Zandpad negen camera's zijn zonder functie;
 • Dat het college het aantal camera's wil bevriezen op 87 inclusief de negen camera's van het Zandpad;

Overwegende:

 • Dat de aanwezigheid van camera's op het Zandpad niet strookt met de criteria zoals te vinden in hoofdstuk 4 van het beleidskader, te weten:
  - Maatschappelijke behoefte: de vraag of er sprake is van een dringende maatschappelijke behoefte;
  - Het proportionaliteitsbeginsel: een evenwichtige verhouding tussen de inzet van cameratoezicht in verhouding tot de geconstateerde criminaliteit en overlast;
  - Het subsidiariteitsbeginsel: indien het geformuleerde doel met alternatieve (minder ingrijpende) maatregelen behaald kan worden;

Besluit:

 • Aan het raadsvoorstel een vierde besluit toe te voegen, te weten:
  - 4. Het aantal camera's in afwijking van het in het beleidskader genoemde aantal camera's vast te stellen en te bevriezen op 78;

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjan Kleuver, D66
Steven de Vries, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

S&S, CDA, SBU, ChristenUnie, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Behoud functie voorlichting werk en inkomen, nog steeds!

Lees verder

Motie Echt experiment welstandsvrij bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer