Amen­dement Geen over­bodige camera's


20 november 2014

Amendement 72/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 november 2014 ter bespreking van het Voorstel tot vaststelling van het beleidskader Cameratoezicht 2014-2018,

Constaterende:

 • Dat er op het Zandpad geen raamprostitutie meer plaatsvindt;
 • Dat er op het Zandpad negen camera's zijn zonder functie;
 • Dat het college het aantal camera's wil bevriezen op 87 inclusief de negen camera's van het Zandpad;

Overwegende:

 • Dat de aanwezigheid van camera's op het Zandpad niet strookt met de criteria zoals te vinden in hoofdstuk 4 van het beleidskader, te weten:
  - Maatschappelijke behoefte: de vraag of er sprake is van een dringende maatschappelijke behoefte;
  - Het proportionaliteitsbeginsel: een evenwichtige verhouding tussen de inzet van cameratoezicht in verhouding tot de geconstateerde criminaliteit en overlast;
  - Het subsidiariteitsbeginsel: indien het geformuleerde doel met alternatieve (minder ingrijpende) maatregelen behaald kan worden;

Besluit:

 • Aan het raadsvoorstel een vierde besluit toe te voegen, te weten:
  - 4. Het aantal camera's in afwijking van het in het beleidskader genoemde aantal camera's vast te stellen en te bevriezen op 78;

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjan Kleuver, D66
Steven de Vries, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, D66, SP

Tegen

S&S, CDA, SBU, CU, PvdA, VVD