Motie Echt expe­riment welstandsvrij bouwen


20 november 2014

Motie 151/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 20 november 2014,

Constaterende dat:

  • Het college in november 2013 aangaf ervaringen op te willen doen met welstandsvrij bouwen.
  • Het college onlangs, naar aanleiding van negatieve reacties in twee specifieke gebieden, heeft besloten voor de hele stad geen vermindering van regeldruk meer willen
  • Er vraag is naar locaties waar men in alle vrijheid en naar eigen inzicht een huis kan bouwen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het succes van de experimentenwijken in Almere.

Overwegende dat:

  • Gebieden waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende bouwstijlen passen in een stad die zich als innovatief en creatief wil profileren.
  • De voorgestelde experimenten in Tuindorp en Oudenrijn gericht waren op versimpeling van regels, zonder werkelijk meer vrijheid voor innovatie en creativiteit te bieden.
  • Een goed experiment met vrijer bouwen beter in een nieuw te ontwikkelen gebied kan plaatsvinden, bijvoorbeeld een gebied in Leidsche Rijn.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken op welke manier een écht experiment met welstandsvrij bouwen kan worden opgezet dat tot doel heeft alle vrijheid te geven voor innovativiteit en creativiteit in bouwstijlen.
  • Hierbij in kaart te brengen welk(e) nog tot woonwijk te ontwikkelen gebieden, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn, hiervoor geschikt zijn
  • Hierin mee te nemen welke eventuele andere regels bij dit experiment kunnen worden versoepeld in het kader van innovatief en creatief bouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA
Jolande Uringa, ChristenUnie
Willem Buunk, VVD
Aline Knip, D66


Status

Aangenomen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, VVD, D66

Tegen

GroenLinks, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Geen overbodige camera's

Lees verder

Motie Heldere interpretatie werkwijze Kanbepaling voor enkelvoudige ambtelijke toets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer