Amen­dement Geen verbreding NRU


26 mei 2016

Amendement 16/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 mei 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen,

Constaterende dat:

  • Op pagina 42 van het mobiliteitsplan gemeld wordt dat de 'verbreding' van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) uitgangspunt is van het plan;
  • De gemeenteraad in 2014 de voorkeursvariant voor de NRU heeft vastgesteld, waarbij een van de uitgangspunten behoud van 2 x 2 rijstroken is.

Overwegende dat:

  • Afwijken van de eerder door de raad vastgestelde kaders over de opwaardering van de NRU niet wenselijk is;
  • Het niet verbreden van wegen eraan bijdraagt dat leefklimaat en luchtkwaliteit niet verder verslechteren;
  • Volgens wethouder Van Hooijdonk in de commissievergadering op 10 mei 2016 de passage op pagina 42 een verschrijving is.

Besluit:

  • Aan het vierde beslispunt de volgende passage toe te voegen: 'Met dien verstande dat op pagina 42 van het mobiliteitsplan in het kader onderaan de pagina 'verbreding NRU' wordt vervangen door 'opwaardering NRU'.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Thijs Weistra, GroenLinks
Indra te Ronde, D66
Sander van Waveren, CDA
André van Schie, VVD


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Alles begint bij een schone lucht

Lees verder

Motie Stedelijk tolsysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer