Motie Stedelijk tolsysteem


26 mei 2016

Motie 65/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 mei 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel vaststellen gemeentelijk mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen,

Constaterende dat:

  • Wanneer de maatregelen die in SRSRSB staan uitgevoerd worden, de verwachting is dat het aantal afgelegde autokilometers 1% kan dalen en tot 10% kan stijgen;
  • Een stedelijk tolsysteem, zoals bijvoorbeeld in Londen en Stockholm, eraan bijdraagt dat mensen voor een ander vervoersmiddel of ander tijdstip om te reizen kiezen;
  • Dit bijdraagt aan het terugdringen van het aantal autokilometers;

Overwegende dat:

  • Het terugdringen van het autoverkeer in de stad bijdraagt aan een prettig leefklimaat en goede luchtkwaliteit;
  • Een goede luchtkwaliteit noodzakelijk is voor de gezondheid van mens en planeet;
  • Er meer dan voldoende alternatieven voor het reizen per auto beschikbaar zijn;

Roept het college op:

  • De mogelijkheden voor het invoeren van stedelijke tolheffing te bespreken binnen de G4;
  • Daarbij actief uit te dragen dat Utrecht zelf wil kunnen besluiten een stedelijk tolsysteem in te voeren;
  • Bij het Rijk te lobbyen voor het toestaan van gemeentelijke tolheffing, zo mogelijk gezamenlijk met andere steden;
  • De uitkomsten hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

D66, VVD, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, CDA

Lees onze andere moties

Amendement Geen verbreding NRU

Lees verder

Actuele motie Ondersteun conclusies Werkgroep Modernisering Cannabisbeleid VNG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer