Amen­dement Gevolgen klimaat­crisis voor mens en dier


1 december 2022

Amendement 115/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 december 2022 gezien het Raadsvoorstel Reactie op VRU Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 en inbreng Beleidsplan 2024-2027

Constaterende dat:

  1. De VRU de gevolgen van de klimaatcrisis in het ontwerp-regionaal risicoprofiel alleen voor mensen als risico's beschrijft en voorbijgaat aan de gevolgen voor dieren
  2. Dieren, zowel gehouden als wilde, zeker ook te maken met gevolgen van de klimaatcrisis zoals droogte, hitte, branden en overstromingen
  3. De wethouder in het commissiedebat over de reactie van college op het VRU Ontwerp-regionaal risicoprofiel bevestigend antwoordde dat zij de gevolgen van klimaatverandering voor mens en dier in de brief zou opnemen met als doel dat dit een plek krijgt in het beleidsplan van de VRU
  4. Dit bevestigende antwoord per abuis niet als toezegging is genoteerd, en het daardoor niet in de strekt-ter-vervanging is gekomen, terwijl de wethouder dus wel welwillend was

Besluit:

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel Reactie op VRU Ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023 en inbreng Beleidsplan 2024-2027 vast te stellen, met dien verstande dat de in de strekt-ter-vervanging toegevoegde zin

Ten aanzien van de bouwsteen over het hebben van blijvende aandacht voor het borgen van veiligheidsaspecten op klimaatadaptatie, vragen wij om te spreken van klimaatcrisis in plaats van klimaatverandering om de urgentie van het beperken van klimaatverandering en de gevolgen daarvan beter te duiden",

wordt aangevuld met de zinsnede

“voor zowel mens als dier, aangezien ook dieren de gevolgen van de klimaatcrisis zullen ervaren”.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1
Bina Chirino, ChristenUnie
Mahaar Fattal, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Tolken voor het klimaatpanel

Lees verder

Motie Ambitie 2x1 en 30 km/u Daalsetunnel invoeren voor 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer