Motie Tolken voor het klimaat­panel


1 december 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van Debat Raadsbrief doorlopend Klimaatpanel.

Constaterende dat:

  1. Utrecht inclusie en diversiteit belangrijk vindt;
  2. Het klimaatpanel wordt georganiseerd om een brug te slaan tussen inwoners en professionals, en inwoners te vragen welke behoeften en aanbevelingen zij hebben voor de energie- en klimaattransitie;
  3. Er actief wordt gewerkt aan een diverse samenstelling van het klimaatpanel, door bijvoorbeeld getrapte loting en het geven van een vergoeding;
  4. In de commissie duidelijk naar voren kwam dat verschillende partijen representatie bij het klimaatpanel belangrijk vinden.

Overwegende dat:

  1. Niet elke inwoner de Nederlandse taal beheerst, terwijl dit wel de voertaal in het klimaatpanel zal zijn;
  2. Mensen die doof of slechthorend zijn moeten kunnen deelnemen aan het klimaatpanel;
  3. Inclusiviteit ook betekent dat de gemeente deelname van deze doelgroepen faciliteert.

Constaterende dat:

  1. Tolken op aanvraag beschikbaar te stellen voor mensen die doof of slechthorend zijn en mensen die geen Nederlands spreken;
  2. Hierover actief te communiceren naar de deelnemers en mensen die zich hebben aangemeld;
  3. De dekking hiervoor te zoeken in de beschikbare gestelde gelden voor het klimaatpanel.

En gaat over tot de orde van de dag

Stevie Nolten, BIJ1
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van advies naar mandaat, van klimaatpanel tot burgerberaad

Lees verder

Amendement Gevolgen klimaatcrisis voor mens en dier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer