Motie Van advies naar mandaat, van klimaat­panel tot burger­beraad


1 december 2022

Motie 374/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 december 2022

Constaterende dat:

 1. Het doorlopende klimaatpanel op 12 december van start gaat en een adviserende rol krijgt bij de praktische uitwerking van de Energievisie.
 2. De raad motie M95/2022 heeft aangenomen waarin de contouren van een Utrechts Burgerberaad staan, inclusief een mandaat van de gemeenteraad.
 3. Eerdere stadsgesprekken (2015, 2020/21) over energie niet de reikwijdte van een burgerberaad hebben gehad.
 4. In amendement A111/2022, 50.000 euro bestemd is om nog in 2023 te starten met een burgerberaad.

Overwegende dat:

 1. Het voor het draagvlak en de uitvoering van het klimaatbeleid essentieel is dat Utrechters zelf mee mogen bepalen wat de cruciale klimaatdoelen zijn en welke inzet daar het beste bij past.
 2. Als Utrechters zien dat de gemeenteraad bij cruciale keuzes de Utrechters een bepalende stem wil geven dit enorm gaat helpen in het terugwinnen van het vertrouwen van de Utrechter in de lokale politiek.
 3. Deelnemers aan het klimaatpanel kunnen aanlopen tegen de grenzen van de opdracht en vinden dat het belangrijk is dat Utrechters zich alsnog moeten kunnen uitspreken over belangrijkste beleidskeuzes op klimaat.
 4. Het zeer waardevol zou zijn als het klimaatpanel de mogelijkheid heeft om deze dilemma's en/of beleidskeuzes te benoemen en ze als potentiële vragen voor een Burgerberaad ofwel Klimaatberaad voor te leggen aan de gemeenteraad.

Constaterende dat:

 1. Aan het klimaatpanel te vragen of zij willen nagaan op welke dilemma's en/of beleidskeuzes een burger/klimaatberaad met mandaat uitkomst kan bieden.
 2. Dat het dan kan gaan over wat haalbare klimaatdoelen zijn voor Utrecht en welke inzet op lokale energietransitie in Utrecht daar dan passend bij is.
 3. De potentiële vragen voor een Klimaatberaad, zoals opgesteld door het klimaatpanel, aan de gemeenteraad voor te leggen zodat deze zo nodig kan besluiten het klimaatpanel te laten opvolgen door een Klimaatberaad.

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Partij voor de Dieren

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)