Amen­dement Lopen, rollen en fietsen voorop


10 maart 2022

Amendement 31/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, gezien het raadsvoorstel Utrecht onbeperkt toegankelijk, kenmerk 8274429/03.

Constaterende dat:

  • Het voorliggende voorstel enkel inzet op afzonderlijke wegdelen voor verschillende verkeersdeelnemers;
  • Het voorliggende voorstel zich enkel richt op handhaving van fietsen en groen;
  • Auto's de helft van de openbare ruimte innemen;
  • Auto's het grootste gedeelte van de dag stilstaan.

Overwegende dat:

  • Inrichtingen van wegen die in zijn geheel toegankelijk zijn de voorkeur genieten;
  • Wegen zonder gereserveerde wegdelen zorgen voor minder obstakels zoals stoeprandjes;
  • Straten die als hoofdfunctie leven hebben, de voorkeur genieten in woonstraten;
  • De complete straat toegankelijk moet zijn voor mensen die rollen, en niet enkel een gereserveerd gedeelte.

Besluit:

Aan beslispunt 1 toe te voegen:
a. Deze toegankelijkheidsnorm eveneens toe te passen op straten die geen gereserveerde gedeeltes van de weg kennen.
b. Wanneer de ruimte krap blijkt voor alle gewenste functies in eerste instantie parkeerplaatsen te verminderen en verkeersruimte voor de auto in te perken, alvorens er overgegaan wordt op het beperken van groen, fietsparkeerplekken of andere zaken.

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA

Lees onze andere moties

Amendement Een betaalbare maximale minimale inkomenseis

Lees verder

Motie Huizen om in te wonen, niet voor speculanten en beleggers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer