Amen­dement Ruim­te­lijke Strategie Utrecht voorkomt de twee­deling in de stad


8 december 2016

Amendement 60/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Ruimtelijke Strategie en investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!

Constaterende dat:

 • De wetenschappelijke Raad , het regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in hun boek “Gescheiden Werelden” aandacht vragen voor de tweedeling in de samenleving.
 • Hoogleraar Pieter Tordoir en voormalig voorzitter van de SER, Alexander Rinnooy Kan, samen waarschuwen voor de toenemende tweedeling in de maatschappij
 • Er steeds meer zichtbare uitingen, conflicten en onrusten in de samenleving zijn (bijvoorbeeld voor- en tegenstanders van AZC)
 • Steeds minder mensen gaan stemmen agv polarisatie in de samenleving;
 • Landelijke partijen steeds meer aandacht vragen voor de tweedeling in de maatschappij;
 • Het college een ongedeelde stad wil.

Overwegende dat

 • de tweedeling in de samenleving op basis van onderwijs, werk, gezondheid en wonen een groot gevaar is voor ons democratisch systeem;
 • er alleen maar een steeds groter wordende kloof tussen de politiek en burgers ontstaat;
 • er sprake is van een ongelijke verdeling van vermogen die merkbare vormen aanneemt;
 • de tweedeling niet bijdraagt aan een solidaire samenleving
 • wij geen Londense of Parijse situaties in onze stad willen hebben
 • Iedereen in de stad recht heeft op een fatsoenlijke opleiding, werk, inkomen, toegankelijke en laagdrempelige zorg en een betaalbare woning.
 • door het creëren van goed werk, goed onderwijs, goed wonen, toegankelijke gezondheid, solidariteit en verbinding en een fatsoenlijk armoedebeleid in de samenleving wel bijgedragen wordt aan het voorkomen van de tweedeling.
 • ruimtelijke plannen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van de tweedeling in de samenleving.

Besluit een beslispunt toe te voegen dat komt te luiden:

 • Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei door de tweedeling op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en gezondheid in de stad tegen te gaan; dat doet het college door in overleg met maatschappelijke organisaties integrale en themagerichte maatregelen te treffen

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, CDA, ChristenUnie, SBU

Lees onze andere moties

Motie Vervolgtraject Ruimtelijke Strategie

Lees verder

Motie 30% sociale huurwoning in Merwedekanaalzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer