Motie Vervolg­traject Ruim­te­lijke Strategie


8 december 2016

Motie 256/2016

De Raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 8 december 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Ruimtelijke Strategie en Investeringsstrategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’

Overwegende:

  • Dat de Ruimtelijke Strategie de keuze maakt voor verdichting en gezonde verstedelijking;
  • Dat de Ruimtelijke Strategie zich voornamelijk concentreert op bouwen en wonen, maar dat verdichting meer kwesties met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld energie-infrastructuur en klimaat adaptatie in relatie tot de ondergrond; duurzaamheid en biodiversiteit in relatie tot bouwen;
  • Dat al deze aspecten ruimte vragen en dat een helder afwegingskader daarbij onontbeerlijk is;
  • Dat het College wettelijk verplicht is om in het kader van de nieuwe omgevingswet een omgevingsvisie te maken.

Draagt het College op:

  • om in de omgevingsvisie die naar de raad gestuurd wordt, ook de duurzaamheidsaspecten en sociale aspecten mee te nemen, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit, behalen van de energiedoelstellingen, beschermen van de bodem- en waterkwaliteit; en sociale woningbouw, perspectief op wonen, werk en opleiding, en diversiteit in woonvormen en leefwijzen;
  • en daarbij helder te maken hoe de afweging tussen deze aspecten tot stand gaat komen.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Niet stoken voor de buitenlucht!

Lees verder

Amendement Ruimtelijke Strategie Utrecht voorkomt de tweedeling in de stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer