Amen­dement Schrap de Heycopbrug


7 oktober 2021

Amendement 120/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie en Stedenbouwkundig Plan Merwedekanaalzone.

Constaterende dat:

  1. In 2018 de motie “dit is niet te overbruggen” werd aangenomen die het college opdroeg te streven naar het minimaliseren van het aantal langzaamverkeer-bruggen en een variant uit te werken met maar één brug in deelgebied 5;
  2. Het college heeft aangegeven dat de Heycopbrug niet randvoorwaardelijk is voor de gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

Overwegende dat:

  1. De overwegingen bij de aangenomen motie 2018/18 nog steeds van kracht zijn;
  2. Bewoners en roeiers zich grote zorgen maken over de ontwikkeling van de bruggen.

Besluit:

Beslispunt 3 van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312 aan te passen door “wandel- en fietsbrug bij de Heycopstraat in Dichterswijk” te schrappen.

Ingediend door:

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA Utrecht
Eva Oosters, Student&Starter
Gertjan te Hoonte, Utrechtse VVD
Henk van Déun, PVV Utrecht
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

Denk

Lees onze andere moties

Amendement Geen brug Zijldiepstraat (Maximaal 1 brug)

Lees verder

Amendement Schrappen bruggen deelgebied 6

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer