Amen­dement Schrap de Heycopbrug


7 oktober 2021

Amendement 120/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie en Stedenbouwkundig Plan Merwedekanaalzone.

Constaterende dat:

  1. In 2018 de motie “dit is niet te overbruggen” werd aangenomen die het college opdroeg te streven naar het minimaliseren van het aantal langzaamverkeer-bruggen en een variant uit te werken met maar één brug in deelgebied 5;
  2. Het college heeft aangegeven dat de Heycopbrug niet randvoorwaardelijk is voor de gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

Overwegende dat:

  1. De overwegingen bij de aangenomen motie 2018/18 nog steeds van kracht zijn;
  2. Bewoners en roeiers zich grote zorgen maken over de ontwikkeling van de bruggen.

Besluit:

Beslispunt 3 van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312 aan te passen door “wandel- en fietsbrug bij de Heycopstraat in Dichterswijk” te schrappen.

Ingediend door:

Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA Utrecht
Eva Oosters, Student&Starter
Gertjan te Hoonte, Utrechtse VVD
Henk van Déun, PVV Utrecht
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

Denk