Amen­dement Stop festi­va­li­sering in Utrecht; investeer in gezel­ligheid voor iedereen


30 juni 2016

Amendement 33/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 30 juni 2016 ter bespreking van de Jaarstukken en Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

 • Het college een evenementenfonds voorstelt voor extra grootstedelijke evenementen;
 • Het college hiervoor 300.000 euro beschikbaar wil stellen.

Overwegende dat:

 • Bewoners in de binnenstad van Utrecht, zoals rondom het Lepelenburgpark, overlast ervaren van het huidige aantal evenementen en grote zorgen hebben over de toekenning van vergunningen en de organisatie;
 • Bewoners in andere wijken, zoals Zuilen rondom het Springerpark, in korte tijd verrast werden door een kermis én enkele weken later een circus, zonder hierover te zijn geïnformeerd;
 • Meerdere signalen erop wijzen dat geïnvesteerd moet worden in communicatie, toezicht, handhaving op overlast van geluid, afval en milieubelasting omdat dit als onvoldoende ervaren wordt;
 • Het college aangeeft dat dit komt omdat er onvoldoende capaciteit is om bijvoorbeeld meer toezicht mogelijk te maken;
 • Gebrek aan toezicht en handhaving er mede oorzaak van is dat de regelgeving om de overlast voor de omgeving van evenementen te beperken niet of onvoldoende nageleefd wordt;
 • Op dit moment de huidige Evenementennota "...'t Bruis an alle kant..." (2009) dan ook op veel punten aanscherping nodig heeft;
 • Het toevoegen van nieuwe, extra evenementen voorbij gaat aan de vele klachten en nalatigheid die ervaren wordt door bewoners rondom evenementen.

Besluit:

 • Het evenementenfonds te gebruiken voor extra inspanningen die nodig zijn, zoals voor communicatie en meer toezichthouders en handhavers die tijdens de opbouw, afbouw en uitvoering van evenementen aanwezig zijn, ook 's avonds en in het weekend;
 • Het evenementenfonds in te zetten voor intensivering van maatregelen die nodig zijn om het voor iedereen gezelligheid te houden in plaats van uitbreiding van aantal evenementen.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, S&S, PvdA, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Concrete ambitie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Lees verder

Motie Noem het buurtje bij de naam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer