Motie Noem het buurtje bij de naam


30 juni 2016

Motie 145/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • De gemeente ambtelijk verdeeld is in 10 wijken met voornamelijk geografische namen als 'zuidwest' en 'noordoost';
  • Binnen deze 10 wijken vaak meerdere buurten zijn met een heel eigen identiteit,

Overwegende dat:

  • Het College een enorm belang hecht aan betrokkenheid van Utrechters bij de stad;
  • Deze betrokkenheid op veel manieren vorm kan krijgen, maar voor veel mensen vooral binnen hun buurt gestalte krijgt;
  • Mensen zich over het algemeen meer verwant voelen met hun buurt dan met de geografische wijknamen;
  • De gemeente aan haar eigen herkenbaarheid werkt door de buurten bij naam te noemen in plaats van over wijken te spreken.

Verzoekt het college:

  • In haar communicatie en service richting inwoners en ondernemers zoveel mogelijk de buurtnamen te hanteren.

Marloes Metaal, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sanne Scholten, D66
Queeny Rajkowski, VVD
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freytag, Student & Starter
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Stop festivalisering in Utrecht; investeer in gezelligheid voor iedereen

Lees verder

Motie Ophalen witgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer