Motie Ophalen witgoed


30 juni 2016

Motie 133/2016

De gemeenteraad van Utrecht bijeengekomen op 30 juni 2016 ter bespreking van de voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • Utrecht een stijgend aantal eenpersoonshuishoudens heeft en deze vaker geen auto hebben;
  • De gemeente wel grofvuil ophaalt bij de inwoners maar geen witgoed;
  • De gemeente wel witgoed aanneemt als het bij haar bezorgd wordt;
  • Witgoedhandelaren alleen verplicht zijn oud witgoed in ontvangst te nemen bij klanten die een soortgelijk product kopen;
  • Hierdoor de mensen die geen auto hebben en witgoed niet direct vervangen of niet bij een handelaar kopen een probleem hebben.

Overwegende dat:

  • Als de gemeente ook grofvuil ophaalt en de gemeente witgoed aanneemt er geen wezenlijk probleem lijkt om niet ook witgoed op te halen.

Draagt het college op:

  • Bij de nieuwe aanbesteding voor afval ophaal en verwerking Utrecht het ophalen van witgoed expliciet mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag (Student & Starter)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Jolande Uringa (ChristenUnie)


Status

Verworpen

Voor

S&S, PvdD, CU, CDA

Tegen

GL, SP, VVD, D66, SBU, PvdA