Motie Concrete ambitie voor mensen met afstand tot de arbeids­markt


30 juni 2016

Motie 89/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 30 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • In het raadsvoorstel Lokaal Economisch Fonds het volgende vermeld staat: 'Een aanmerkelijk deel van de beoogde banen, stage-en leerwerkplekken dient geschikt te zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt';
  • Na een jaar inzet Lokaal Economisch Fonds 14 % van de beoogde banen geschikt is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Overwegende dat:

  • In tegenstelling tot het totale aantal banen (minimaal 1 750) en stage-en leerwerkplekken (minimaal 500) wordt het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet geconcretiseerd;
  • Het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt achterblijft.

Verzoekt het college:

  • Zich dermate in te spannen om minimaal 25% van de beoogde banen, stage-en leerwerkplekken geschikt te laten zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • De raad hierover bij de halfjaarlijks rapportage LEF te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gadiza Bouazani (PvdA)
Eva van Esch (Partij voor de Dieren)
Jolande Uringa (ChristenUnie)


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SBU

Tegen

GL, SP, D66, CDA, VVD, S&S