Motie Toegan­ke­lijkheid moet ook gemeten worden


30 juni 2016

Motie 94/2016

De gemeenteraad van Utrecht, op 30 juni 2016 bijeen ter bespreking van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • Concrete indicatoren over toegankelijkheid essentieel zijn om te monitoren in hoeverre Utrecht daadwerkelijk een stad is die toegankelijk is voor haar inwoners;
  • Een enkele indicator over "gemeentelijke voorzieningen" hierin niet voorziet.

Overwegende dat:

  • Er in 2014 en 2015 op vragen van D66 toezeggingen gedaan zijn om indicatoren voor toegankelijkheid op te nemen in de relevante programmaonderdelen;
  • Deze indicatoren nog steeds niet opgenomen zijn;
  • Ook de indicator over toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen op dit moment nog niet wordt gemeten.

Draagt het college op:

  • Indicatoren over toegankelijkheid in de programmabegroting 2017 bij de relevante programmaonderdelen op te neme en hierbij de verschillende domeinen van Agenda 22 —zoals wonen, openbare gebouwen en openbare ruimte - als uitgangspunt te nemen.

Anne-Marijke Podt, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marleen Haage, PvdA
Tara Scally, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA
Reynhild Freitag, Student & Starter
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen