Motie Gender­neu­trale toiletten - Toegan­kelijk toilet­bezoek voor iedereen


30 juni 2016

Motie 97/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016 ter gelegenheid van de bespreking van de voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Transgenders en mensen die zich niet eenduidig man of vrouw voelen 1 tot 5 procent van de bevolking vormen (in Utrecht 3.000-17.000 mensen);

Overwegende dat:

  • Transgenders en mensen die zich niet eenduidig man of vrouw voelen vaak openbare toiletten mijden, omdat ze zich daar onprettig bij voelen of te maken krijgen met vervelende opmerkingen over hun aanwezigheid in het 'verkeerde' hokje;
  • Niemand opkijkt van genderneutrale publieke toiletten voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers;
  • Er op enkele universiteiten in Nederland (Leiden, Amsterdam) reeds zonder veel problemen gebruik wordt gemaakt van genderneutrale toiletten;
  • Ons stadhuis, als open huis van de democratie, op een centrale plek in de stad, een mooie symbolische én praktische plaats is voor toiletten 'voor iedereen'.

Vraagt het college:

  • Genderneutrale toiletten op het stadhuis te realiseren door de man/vrouw bordjes bij de toiletten aan te passen;
  • Over de beste oplossing hiervoor zo nodig met Upride en/of Transgender Netwerk Nederland te overleggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Marijke Podt, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hilde Koelmans, SP
Tara Scally, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen