Amen­dement Stop met verkoop van sociale huur­wo­ningen in de stad


4 juni 2015

Amendement 27/2015

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 4 juni 2015, ter behandeling van Woonvisie,

Constaterende dat:

 • De corporaties op dit moment in de hele stad de huurwoningen verkopen
 • Partijen overeengekomen waren dat in de periode 2011 tot en met 2015 woningcorporaties maximaal 5% van het bezit in de binnenstad en Oost mogen verkopen
 • Naast de 5% is er ook een uitzondering gemaakt voor twee corporaties; namelijk dat Mitros 58 woningen en Portaal 45 woningen extra mogen verkopen

Overwegende dat:

 • de vraag naar sociale huurwoningen in de stad groot is en alleen maar toeneemt
 • het college zelf erkent dat er in de komende tijd een tekort ontstaat van ongeveer 4.000 woningen
 • door het verkopen van sociale huurwoningen mensen met minder geld de stad uitgeduwd worden; hierdoor ontstaat tweedeling in de samenleving
 • mensen bewust kiezen voor een sociale huurwoning
 • door sloop en huurliberalisatie het aantal sociale huurwoningen afneemt.
 • 57% van de deelnemers aan onze enquête wil dat er gestopt wordt met het verkopen van sociale huurwoningen
 • bij (sloop-)nieuwbouw projecten een groot deel van nieuwe woningen bestaat uit koopwoningen
 • de wachtlijsten groter worden

Besluit aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel toe te voegen:

5. stoppen met verkopen van sociale huurwoningen in de stad

en gaat over tot orde van de dag

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, GroenLinks, S&S, SBU

Lees onze andere moties

Motie Stimuleer woon-zorg initiatieven in Utrecht

Lees verder

Amendement Zorg voor voldoende sociale huurwoningen in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer