Amen­dement Zorg voor voldoende sociale huur­wo­ningen in Utrecht


4 juni 2015

Amendement 26/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 juni 2015, ter behandeling van de Woonvisie,

Constaterende dat:

 • er door verkoop, sloop en liberalisering van diverse huurwoningen uit kernvoorraad een oplopend tekort is aan sociale huurwoningen
 • rond 30% van alle ouderen een inkomen heeft tot 125% van het sociaal minimum inkomen;
 • de vraag naar sociale huurwoningen extra zal toenemen i.v.m. het (langer) zelfstandig wonen van ouderen en het aantal andere doelgroepen en Statushouders toeneemt.
 • er veel mensen zijn met een flex-arbeidscontract
 • zzp-ers niet altijd een vast inkomen en opdracht(en) hebben.

Overwegende dat:

 • het onaanvaardbaar is dat het aantal sociale huurwoningen afneemt;
 • op termijn het behoud van het aandeel kernvoorraad voor de huurtoeslagdoelgroep gelijk moet blijven aan de huidige 31%;
 • een groot deel van de sociale woningvoorraad niet geschikt is voor inwoners met fysieke e.a. beperkingen die eventueel zorg nodig hebben;
 • resultaten van nieuwbouwambities binnen de woonsector pas na langere tijd behaald worden.
 • er nog steeds een lange wachttijd is voor sociale huurwoningen
 • druk op de sociale huursector toeneemt doordat de banken veel minder hypothecaire leningen toekennen
 • er nog steeds wachtlijsten zijn en het aantal woningzoekenden toeneemt

Besluit aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel toe te voegen:

6. samen met alle stakeholders een plan op te stellen dat er voor zorgt dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en dat het tekort opgelost wordt.
7. bij nog nieuw te bouwen woningen in de stad gemiddeld 40% uit sociale huurwoningen bestaat

En gaat over tot de orde van de dag

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, S&S, SBU, CDA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement Stop met verkoop van sociale huurwoningen in de stad

Lees verder

Motie Utrecht koploper

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer