Amen­dement Toon lef in de woonvisie


4 juni 2015

Amendement 29/2015

Constaterende dat:

 • Utrecht in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
 • Er in Utrecht 46.000 sociale huurwoningen zijn;
 • Om te realiseren dat Utrecht klimaatneutraal is in 2030, er per jaar 3000 huurwoningen gerenoveerd moeten worden naar een nul-op-meter woning;
 • Dit voor de gemeente Utrecht zou betekenen dat er ongeveer 15.000 woningen naar nul-op-de-meter moeten in 2020;
 • In de woonvisie omschreven staat dat nul-op-de-meter het einddoel is. (Hoofdstuk 4.4)

Overwegende dat:

 • Provincie Utrecht met partners (EBU en NMU) samenwerkt om in 2020 50.000 nul-op-de-meter woningen te realiseren;
 • Innovatie en marktontwikkelingen het steeds beter mogelijk maken nul-op-de-meter woningen te realiseren;
 • De markt aangeeft dat hoe groter de nul-op-de-meter projecten worden, hoe betaalbaarder het ook wordt;
 • Er vanuit De Bundeling en de NMU nadrukkelijk wordt gewezen op het belang van de samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties om samen de nul-op-de-meter woningen te realiseren;
 • Het college in hoofdstuk 4.4 van de woonvisie aangeeft bestaande experimenten met NOM-woningen te willen stimuleren en het aantal NOM-Woningen substantieel te willen verhogen, indien financieel haalbaar;
 • Het prijsverschil voor het renoveren van woningen van label g/f naar b of van label g/f naar nul-op-meter relatief gering is;
 • Er vanuit het rijk financieringsmogelijkheden (waaronder subsidie en leningen) worden gegeven aan woningbouwcorporaties voor het realiseren van NOM-woningen;
 • Nu streven naar alle woningen gemiddeld naar label b en dan nogmaals moeten renoveren naar nul-op-de-meter zonde is van de investeringen, omdat je dan twee keer moet renoveren.

Besluit - beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

 • De Actualisering Woonvisie Utrecht vast te stellen, waarvan de belangrijkste elementen zijn; 1. Het matigen van huren van sociale huurwoningen; 2. Het behoud van een minimale voorraad aan sociale huurwoningen en een minimaal aanbod van huurwoningen in de kernvoorraad; 3. Vergroten van het aanbod van middeldure huurwoningen, 4. Het realiseren van 5.000 nul-op-de-meter woningen in 2020, 15.000 in 2025.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD, D66, PvdA, S&S, SBU, CDA

Lees onze andere moties

Motie Utrecht koploper

Lees verder

Motie Slimme tuinen, droge voeten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer