Amen­dement Wat weet je eigenlijk van mij?


22 september 2016

Amendement 40/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 22 september 2016 ter behandeling van de privacyverordening 2016,

Constaterende dat:

  • Het recht op inzage van opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens geregeld is in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
  • Het recht op inzage een belangrijke manier is waarop burgers de overheid kunnen controleren waar het over hun persoonsgegevens gaat;

Overwegende dat:

  • Tijdens de Raadsinformatie bijeenkomst bleek dat veel verzoeken tot inzage niet gehonoreerd worden omdat ze vaak niet aankomen op de juiste plek;
  • De wet over 'de verantwoordelijke' spreekt;
  • Wellicht niet voor iedereen duidelijk is wie hiermee bedoeld wordt;
  • Burgers de gemeente op meerdere manieren benaderen, waar sommige liever contact hebben per brief, andere via email en anderen liever fysiek langs komen op het stadskantoor;
  • De gemeente Utrecht een servicegerichte organisatie wil zijn;

Besluit:

  • Toe te voegen aan beslispunt 3 van het raadsvoorstel:

“Met dien verstande dat aan artikel 14 een derde lid wordt toegevoegd met de tekst: “Een betrokkene kan een verzoek zoals beschreven in artikel 35 eerste lid van de Wet ook via andere gangbare publieksdienstverleningskanalen van de gemeente Utrecht doen. Dit verzoek is geldig ongeacht het middel waarmee het verzoek wordt gedaan.”;

Susanne Schilderman, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Michel Eggermont, SP
Reinhild Freytag, S&S
Dimitri Gilissen, VVD
Stefan Oost, Stadsbelang Utrecht
Marleen Haage, PvdA
Marloes Metaal, CDA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen