Motie Bij het nieuwe inzamelen maatwerk voor mensen met beper­kingen


10 november 2016

Motie 183/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter behandeling van de programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

  • de uitrol van het nieuwe inzamelen in de stad gaande is;
  • er veel klachten zijn over de uitvoering van het nieuwe inzamelen; ook in Vogelenbuurt;
  • het college grote waarde hecht aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijke afval en ervan uit gaat dat iedereen eraan mee doet;
  • er agenda 22 in Utrecht is.

Overwegende dat:

  • er in de stad veel (oudere) bewoners zijn die door hun lichamelijke beperkingen kliko's of hun huishoudelijk afval niet naar afleverlocaties kunnen brengen;
  • er in het beleid geen rekening is gehouden met oudere mensen en met mensen die beperkingen hebben;
  • deze bewoners niet van de buren of andere personen afhankelijk willen en hoeven zijn.

Draagt het college op:

  • om in de gebieden waar het nieuwe inzamelen uitgerold is of wordt, een goede inventarisatie te maken van de klachten van mensen met lichamelijke beperkingen;
  • om op basis hiervan na te gaan of en wat nodig is om de werkwijze aan te passen;
  • om de raad over de voortgang hieromtrent te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Jolande Uringa, ChristenUnie
Monique Bollen, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen