Amen­dement Welzijn dieren voorop


19 maart 2015

Amendement 8/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

 • In de eerste versie van de Kaderbrief Dierenwelzijn de volgende punten werden genoemd:
  1. Het welzijn van dieren staat voorop in de omgang tussen mens en dier
  2. Dierenwelzijn is geïntegreerd in de verschillende onderdelen van gemeentelijk beleid
 • Dit in het uiteindelijke Ontwerpraadsvoorstel en ook niet in de bijlage (de aanbevelingen van de Dierenbescherming) genoemd wordt
 • De wethouder Dierenwelzijn tijdens de commissie Mens & Samenleving van 19 februari 2015 aangaf dat beide punten wat hem betreft nog steeds van toepassing zijn op gemeentelijk beleid en “Dat ze overeind staan staat vast”
 • Deze twee zinnen “vanwege de redactie van de Kaderbrief” zijn verwijderd

Overwegende dat:

 • Nu nergens staat aangegeven wat het belang van het welzijn en de intrinsieke waarde van dieren is in Utrecht;
 • Nu ook nergens duidelijk geschreven staat dat dierenwelzijn geïntegreerd is in de verschillende onderdelen van gemeentelijk beleid;
 • Het wederom toevoegen van deze twee punten in aangepaste vorm, veel duidelijkheid schept over hoe de gemeente met dieren wenst om te gaan en dat ambtenaren en uitvoerders zich hieraan dienen te houden

Besluit:

 • Een beslispunt 5 toe te voegen, luidende als volgt:

“Op het beleid van de gemeente Utrecht zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. Het welzijn van dieren staat voorop in het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid;
2. Dierenwelzijn is geïntegreerd in de verschillende onderdelen van gemeentelijk beleid”

Eva van Esch Gadiza Bouazani Cees Bos
Partij voor de Dieren PvdA Stadsbelang Utrecht

Maarten van Ooijen Steven Menke
ChristenUnie Student&Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SBU, CU, S&S

Tegen

D66, GL, VVD, CDA, SP