Motie Op weg naar de laatste ener­gie­re­kening in Utrecht


12 november 2015

Motie 152/2015

De Gemeenteraad, bijeen op 12 november 2015 ter bespreking van de programmabegroting 2016, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • de gemeente Utrecht opnieuw geld over houdt binnen het duurzaamheidsprogramma: door vertraging op de verwachtte aanvragen en projecten zullen in 2015 naar verwachting de lasten 1,8 miljoen euro lager zijn dan gepland;
 • bij de stadsgesprekken voor het energieplan een sterke voorkeur leefde voor CO2-reductie via energiebesparing in woningen;
 • bestaande woningen met nieuwe technologieën steeds beter en goedkoper zijn te renoveren tot huizen zonder energierekening (nul-op-de-meter (NOM));
 • voor individuele huiseigenaren de overgang naar een energieneutraal huis een complexe zaak is die veel vragen over technische mogelijkheden voor het betreffende huis en financiering met zich meebrengt;
 • Urgenda, de organisatie voor duurzaamheid en innovatie, in de brochure ‚Ons huis energieneutraal . Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen’ laat zien dat bestaande huizen energieneutraal gemaakt kunnen worden voor €35.000,-, het bedrag dat een Nederlands gezin kwijt is aan energiekosten in 15 jaar;
 • Urgenda hiermee NOM-oplossingen verzorgt die de helft goedkoper zijn dan bijvoorbeeld de oplossing van de Energiesprong waar de gemeente Utrecht ook op inzet, die momenteel nog ongeveer €70.000,- bedraagt;
 • Na Texel, Vlieland, Zutphen en Stedum gaat Urgenda een volgende groep van 100 bestaande woningen in Zaanstad energieneutraal maken;
 • Urgenda werkt met een aanpak van zogenaamde ecomediairs die eerst één woning in een wijk naar NOM brengt (de pilot-woning), waarna veel geïnteresseerde buurtgenoten willen volgen; de kosten voor de ecomediair bedragen €900,- per compleet advies: huiseigenaren weten dan hoe hun huis energieneutraal gemaakt kan worden en tegen welke kosten;

Overwegende dat:

 • de energietransitie vraagt om veel kennis en praktijkervaring met nul-op-de-meter voor bestaande woningen;
 • de aanpak van Urgenda voor de gemeente Zaanstad ook in Utrecht veel kennis en inzicht kan opleveren die gebruikt kan worden om snel meer bestaande huizen te renoveren naar comfortabele woningen zonder energierekening;
 • de gemeente Utrecht ook kan samenwerken met lokale organisaties om de aanpak van Urgenda in onze stad in de praktijk te brengen, zoals de NMU, Energie-U en het One-Stop-Shop atelier; daarnaast valt te denken aan samenwerking met Verenigingen van Eigenaren;

Verzoekt het college:

 • in gesprek te gaan met Urgenda en lokale organisaties en huiseigenaren om ook in Utrecht 100 bestaande woningen naar nul-op-de-meter te renoveren, waarbij de aanpak en uitgangspunten van het project van Urgenda als uitgangspunt dienen;
 • de proceskosten voor dit project te financieren uit de middelen in het duurzaamheidsprogramma;
 • de raad bij de VJN2016 te informeren over de resultaten en voortgang van dit project.

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Monique Bollen, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen