Motie Onder­be­steding Onder­ne­mers­fonds terug­storten


18 december 2014

Motie 162/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 december 2014, ter bespreking van het raadsvoorstel "Voortzetting ondernemersfonds Utrecht 2015-2019",

Constaterende dat:

 • De gemeente belasting heft om daarmee nuttige bestedingen ten behoeve van de samenleving te doen;
 • Belastingbetalers niet in de gelegenheid gesteld worden om daarvan af te zien;
 • Het niet te verantwoorden is als belastinggeld wel geïnd wordt, maar niet besteed;
 • Het ondernemersfonds op dit moment een onderbesteding kent van meer dan 50%.

Overwegende dat:

 • De onderbesteding nog kan teruglopen door uitgaven in dit jaar;
 • Daarmee nog steeds een forse onderbesteding blijft bestaan;
 • Het niet wenselijk is om structurele onderbesteding te laten voortbestaan.

Draagt het college op:

 • In de subsidiebeschikking afspraken te maken met het ondernemersfonds over substantiële onderbesteding, waarbij als uitgangspunten worden genomen dat:
  - Middelen die na drie jaar niet besteed zijn en waar nog geen zicht is op besteding vloeien terug naar de gemeente;
  - De gemeente laat die middelen via een (incidentele) OZB-verlaging in het eerstvolgende jaar weer terugvloeien naar alle betalers van OZB voor niet-woningen.

Sander van Waveren Eva van Esch Jolande Uringa
CDA Partij voor de Dieren ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, CU, SP

Tegen

GL, VVD, S&S, SBU, PvdA, D66