Motie Onder­be­steding Onder­ne­mers­fonds terug­storten


18 december 2014

Motie 162/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 december 2014, ter bespreking van het raadsvoorstel "Voortzetting ondernemersfonds Utrecht 2015-2019",

Constaterende dat:

 • De gemeente belasting heft om daarmee nuttige bestedingen ten behoeve van de samenleving te doen;
 • Belastingbetalers niet in de gelegenheid gesteld worden om daarvan af te zien;
 • Het niet te verantwoorden is als belastinggeld wel geïnd wordt, maar niet besteed;
 • Het ondernemersfonds op dit moment een onderbesteding kent van meer dan 50%.

Overwegende dat:

 • De onderbesteding nog kan teruglopen door uitgaven in dit jaar;
 • Daarmee nog steeds een forse onderbesteding blijft bestaan;
 • Het niet wenselijk is om structurele onderbesteding te laten voortbestaan.

Draagt het college op:

 • In de subsidiebeschikking afspraken te maken met het ondernemersfonds over substantiële onderbesteding, waarbij als uitgangspunten worden genomen dat:
  - Middelen die na drie jaar niet besteed zijn en waar nog geen zicht is op besteding vloeien terug naar de gemeente;
  - De gemeente laat die middelen via een (incidentele) OZB-verlaging in het eerstvolgende jaar weer terugvloeien naar alle betalers van OZB voor niet-woningen.

Sander van Waveren Eva van Esch Jolande Uringa
CDA Partij voor de Dieren ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

GroenLinks, VVD, S&S, SBU, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Vrijwilligerswerk benutten

Lees verder

Amendement Controle op gemeenschappelijke regelingen is al ingewikkeld genoeg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer