Motie Vrij­wil­li­gerswerk benutten


4 december 2014

Motie 160/2014

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 december 2014 ter behandeling van het raadsvoorstel Participatiewet Verordeningen en beleidsregels;

Constaterende dat:

  • Het college geen verplichte tegenprestatie oplegt aan de Utrechtse bijstandsgerechtigden
  • Het college wel kiest voor "stimuleren tot" en "ondersteunen van" het toewerken naar een vrijwillige tegenprestatie (artikel 15, lid 1)

Overwegende dat:

  • Een maatschappelijke tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage kán leveren aan het welzijn van Utrechters. Volgens de Universiteit van Amsterdam (proefschrift uit 2014) gebeurt dat onder andere door arbeidsvaardigheden te ontwikkelen, het verhogen van eigenwaarde en het toekennen van de maatschappelijke status als `vrijwilliger'.
  • Het college deze kans met beide handen aan moet grijpen voor de Utrechters in de bijstand.

Roept het college op:

  • In overleg met vrijwilligersorganisaties te treden om te werken aan invulling van het "stimuleren tot" en "ondersteunen van" een vrijwillige tegenprestatie
  • In de toepassing van de verordening "re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015" alleen te dwingen tot het beëindigen van het vrijwilligerswerk als daar de grote waarschijnlijkheid van of garantie op betaald werk tegenover staat


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, SP, GL, CDA, S&S, PvdA

Tegen

VVD, D66, SBU