Motie 40/40/20 in de hele Merwe­deka­naalzone


7 oktober 2021

Motie 321/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen

Constaterende dat:

 1. In de huidige plannen de volgende percentage voor betaalbare woningen zijn opgenomen: 30% sociale huur (incl. 5% studentenhuisvesting) en 25% middelduur;
 2. De sociale huur voor slechts een exploitatietermijn van 20 jaar wordt vastgesteld;
 3. Het doel van de Woonvisie is om duurzaam op 35% sociaal en 25% middelduur uit te komen en dat percentages boven dit niveau benodigd zijn om daar in 2040 op uit te komen;

Overwegende dat:

 1. Utrecht een groot tekort heeft aan betaalbare woningen;
 2. Grote ontwikkelingen zoals de Merwedekanaalzone een bijdrage moet leveren om op het gestelde ambitie niveau uit te komen;
 3. De precieze ontwikkeling van deelgebied 6 en fase 2 nog bezig is;
 4. De huidige plannen onvoldoende bijdragen om het stadsgemiddelde op het niveau van de Woonvisie te krijgen;

Draagt het college op:

 1. Alles op alles te zetten om voor de gehele Merwedekanaalzone uit te komen op het volgende woonprogramma: 40% sociale huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% vrije sector.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, S&S, Denk, PvdA

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD