Motie Sociaal via corpo­raties


7 oktober 2021

Motie 322/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen

Constaterende dat:

  1. Er ten minste 30% sociale huur is opgenomen in Omgevingsvisie;
  2. Er voor het sociale segment sprake is van een exploitatieduur van 20 jaar;

Overwegende dat:

  1. Het noodzakelijk is om de sociale huur voor langer dan de looptijd van twintig jaar voor onze stad te behouden;
  2. Marktpartijen eerder geneigd zijn sociale huur uit te ponden wanneer de exploitatieduur is verlopen;
  3. Woningbouwcorporaties aanzienlijk minder snel geneigd zijn de sociale woningbouw van de hand te doen;
  4. Het voor marktpartijen niet aantrekkelijk is om zelf sociaal te verhuren;
  5. De motie Echte sociale huur (2019/251) is aangenomen in de gemeenteraad;

Draagt het college op:

  1. Sociale huur in de Merwedekanaalzone via woningbouwcorporaties van de STUW te laten lopen;
  2. Alleen alternatieven te onderzoeken als dit echt niet anders kan en hierop terug te komen bij de gemeenteraad voor er onomkeerbare stappen worden gezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV


Status

Overgenomen

Voor

Tegen