Motie Actieplan Star­ters­huis­vesting


3 juli 2014

Motie 74/2014

De gemeenteraad van Utrecht bijeen in vergadering op donderdag 3 juli, ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

  • Utrecht een groot tekort heeft aan starterswoningen;
  • Het college de ambitie heeft om meer starterswoningen te realiseren;
  • Het college geen plan van aanpak formuleert voor het uitvoeren van deze ambitie en ook geen concrete doelstellingen formuleert voor het aantal starterswoningen dat in de komende periode dient te worden gerealiseerd;
  • Het Actieplan Studentenhuisvesting een goede wijze is gebleken om ook echt meer studentenkamers te realiseren.

Overwegende dat:

  • De vele jonge hoogopgeleide mensen in Utrecht een grote aantrekkingskracht hebben op kennisbedrijven en zo voor werkgelegenheid zorgen, maar nu vaak gedwongen naar andere steden moeten verhuizen;
  • Ambitie zich dient te vertalen in concrete plannen en doelstellingen;
  • Concrete plannen en doelstellingen zichtbaarheid geven aan de ambitie en de Raad de mogelijkheid geven toezicht te houden op de voortgang;
  • In het Actieplan Studentenhuisvesting ook enkele passages over starterswoningen zijn opgenomen, maar deze duidelijk een ondergeschoven kindje zijn en de twee verschillende categorieën woningen in de realisatiecijfers op één hoop worden gegooid.

Draagt het college op:

  • De ambitie om meer starterswoningen te realiseren en de wijze waarop vast te leggen in een Actieplan Startershuisvesting;
  • Over de uitvoering van het Actieplan Startershuisvesting jaarlijks te rapporteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, S&S
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA
Jolande Uringa, CU
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, PvdA

Tegen

GroenLinks, VVD, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66

Lees onze andere moties

Motie Wensen en bedenkingen Utrecht majeure projecten VRU

Lees verder

Motie Inventarisatie budget dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer