Motie Aan omvang groene contour wordt niet gemorreld


23 januari 2020

Motie 21/2020

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Gebiedsplan Zuilense Vecht’ op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

  • Het groen in en om de stad steeds meer onder druk komt te staan;
  • De provincie met betrekking tot het plan voor Zuilense Vecht heeft besloten om de rode contour op te rekken en hier ter compensatie geen andere rode ruimte teruggeeft aan het groen;
  • Het plan voor Zuilense Vecht middenin de stedelijke hoofdgroenstructuur ligt;

Overwegende dat:

  • Het met het oog op onder meer gezondheid, klimaat en biodiversiteit onwenselijk is dat de rode contour steeds verder opgerekt wordt ten koste van groene ruimte;
  • De wethouder bij de commissiebespreking over Zuilense Vecht aangaf dat de rode contour hier is opgerekt omdat het een mooi plan betreft waarin het groen kwalitatief maar niet kwantitatief verbeterd wordt, en zich erbij neerlegt dat hierdoor de omvang van het groen rondom de stad krimpt;

Roept het college op:

  • Er bij de provincie op aan te dringen dat:

Er in principe niet gesleuteld wordt aan de rode en groene contouren, maar áls er dan toch groene gebieden aan de rode contour worden toegevoegd, er elders minimaal een gelijk aantal vierkante meters rode contour worden toegevoegd aan het groen opdat het aantal vierkante meters groene contour in de gemeente Utrecht minimaal gelijk blijft;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Behoud het groene en sociaal veilige karakter van de buitenruimte Vrouwjuttenhof

Lees verder

Motie Asfaltering beperken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer