Motie Asfal­tering beperken


23 januari 2020

Motie 23/2020

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Gebiedsplan Zuilense Vecht’ op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

 • “Het lint” een verbindende langzaamverkeersverbinding door het groen moet worden, die uitnodigt tot bewegen maar ook een parkachtige uitstraling en klimaatadaptieve meerwaarde moet krijgen;
 • Ten opzichte van de vorige plannen nu een groter deel van het lint geasfalteerd wordt;
 • In het gebiedsplan te lezen is dat er voor de verbindende route het lint, een donkere asfaltvloer gekozen wordt met als reden het menselijke gebruik en de stedelijke uitstraling te accentueren;
 • Ook de oprijlaan naar de sportvelden en omliggende fietspaden van asfalt zou moeten worden, om het verschil met de woonvelden duidelijk te maken;

Overwegende dat:

 • Asfalt duurder is dan klinkers;
 • In het licht van klimaatadaptatie en verkeersveiligheid asfalt geen goede keuze is;
 • Waterdoorlatende bestrating waarbij regenwater tussen de stenen weg kan lopen in de ondergrond een geschiktere keuze is dan asfalt;
 • Dit een prima alternatief is dat ook voor motorvoertuigen goed begaanbaar is;
 • De wethouder in de commissie aangaf dat hulpdiensten en bevoorraders niet over een zandpad kunnen rijden;
 • Elders in de stad voor bevoorrading en hulpdiensten ook niet per se asfalt nodig is en andere bestrating ook voldoet;

Roept het college op:

 • Voor de inrichting van de openbare ruimte in Zuilense Vecht, een alternatieve bestrating te kiezen die klimaatadaptiever is dan asfalt;
 • Alleen als dat voor het uitoefenen van sporten nodig is een gedeelte van het lint te verharden met de meest duurzame versie van asfalt die op dat moment beschikbaar is;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Denk

Tegen

PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD