Motie Asfal­tering beperken


23 januari 2020

Motie 23/2020

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Gebiedsplan Zuilense Vecht’ op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

 • “Het lint” een verbindende langzaamverkeersverbinding door het groen moet worden, die uitnodigt tot bewegen maar ook een parkachtige uitstraling en klimaatadaptieve meerwaarde moet krijgen;
 • Ten opzichte van de vorige plannen nu een groter deel van het lint geasfalteerd wordt;
 • In het gebiedsplan te lezen is dat er voor de verbindende route het lint, een donkere asfaltvloer gekozen wordt met als reden het menselijke gebruik en de stedelijke uitstraling te accentueren;
 • Ook de oprijlaan naar de sportvelden en omliggende fietspaden van asfalt zou moeten worden, om het verschil met de woonvelden duidelijk te maken;

Overwegende dat:

 • Asfalt duurder is dan klinkers;
 • In het licht van klimaatadaptatie en verkeersveiligheid asfalt geen goede keuze is;
 • Waterdoorlatende bestrating waarbij regenwater tussen de stenen weg kan lopen in de ondergrond een geschiktere keuze is dan asfalt;
 • Dit een prima alternatief is dat ook voor motorvoertuigen goed begaanbaar is;
 • De wethouder in de commissie aangaf dat hulpdiensten en bevoorraders niet over een zandpad kunnen rijden;
 • Elders in de stad voor bevoorrading en hulpdiensten ook niet per se asfalt nodig is en andere bestrating ook voldoet;

Roept het college op:

 • Voor de inrichting van de openbare ruimte in Zuilense Vecht, een alternatieve bestrating te kiezen die klimaatadaptiever is dan asfalt;
 • Alleen als dat voor het uitoefenen van sporten nodig is een gedeelte van het lint te verharden met de meest duurzame versie van asfalt die op dat moment beschikbaar is;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD