Motie Struiken Zuilense Vecht


23 januari 2020

Motie 25/2020

De gemeenteraad bijeen ter bespreking van het Raadsvoorstel ‘Gebiedsplan Zuilense Vecht’ op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

  • in het gebiedsplan voorgesteld wordt om de onderbeplanting tussen de bomen aan de gebiedsranden (langs de Burgemeester Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg) te verwijderen om een goed doorzicht naar het gebied Zuilense Vecht te realiseren;

Overwegende dat:

  • (Zang)vogels en kleine grondgebonden zoogdieren voedsel en schuilplaatsen vinden in onderbeplanting tussen bomen;
  • Ook struikgewas een bijdrage levert aan biodiversiteit en klimaat;
  • Onderbeplanting tussen bomen geen beperking hoeft te zijn voor de uitnodigende uitstraling en sociale veiligheid van het gebied;

Roept het college op:

  • In het IpvE Zuilense Vecht vast te leggen dat de onderbeplanting tussen de bomen gehandhaafd blijft, met dien verstande dat t.a.v. veiligheid behoedzaam beheer wordt uitgevoerd, maar dat voor een "uitnodigende uitstraling" niet gesnoeid gaat worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, CU, D66, VVD