Motie Aanpassen aan Veran­dering


26 november 2015

Motie 193/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag, 26 november ter behandeling van het raadsvoorstel Omzetten en Splitsen van Woningen,

Constaterende dat:

  • de vraag naar woonruimte in Utrecht de komende tijd onverminderd hoog blijft;
  • een deel van deze vraag zal worden weggenomen door het splitsen en omzetten van woningen;
  • door deze ontwikkelingen specifieke straten een sterke bewonersgroei kunnen doormaken.

Overwegende dat:

  • door splitsen en omzetten de samenstelling van de type bewoners van een straat kan veranderen en daarmee ook de wensen voor straatinrichting;
  • het toegenomen aantal bewoners in een straat een zwaardere belasting legt op het gebruik van de openbare ruimte van die straat;
  • straten erg lang, en erg kort kunnen zijn;
  • door het toegenomen aantal inwoners de te ontvangen rijksgelden in het gemeentefonds stijgen.

Draagt het college op om:

  • in bestaande postcodegebieden waar het bewonersaantal met meer dan 15% stijgt te bezien of de inrichting van de openbare ruimte in die straat nog voldoet aan de eisen en wensen van de bewoners.
  • hierbij specifiek rekening houdend met parkeervoorzieningen voor fiets en auto.
  • tevens te evalueren of de schoonmaak van de openbare ruimte en de afvalvoorzieningen ge├»ntensiveerd dienen te worden om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te waarborgen

En gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

S&S, PvdD, CU, D66

Tegen

VVD, GL, SP, PvdA, SBU, CDA