Motie Leef­baar­heids­toets ook voor klein­schalige bedrijfs­ruimtes in stedelijk gebied


26 november 2015

Motie 190/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het raadsvoorstel omzetten en splitsen van woningen.

Constaterende:

  • dat er voorgesteld wordt om de aangescherpte leefbaarheidstoets alleen toe te passen voor bestaande woningen;
  • bij transformatie van (leegstaande) kantoren meer focus is op ruimtelijke gevolgen.

Overwegende dat:

  • bij transformatie van een niet-wonen-functie naar een wonen-functie kunnen dezelfde effecten worden ervaren op de leefbaarheid, als bij het omzetten of splitsen van woonruimte;
  • door, indien nodig, ook bij transformatie de aangescherpte leefbaarheidstoets toe te passen, het beleid eenduidiger wordt;
  • door het toepassen van aangescherpte leefbaarheidstoets bij transformatie van kleinschalige kantorenruimte eventueel verdere verslechtering van leefbaarheid in het gebied kan voorkomen;
  • het niet toepassen van de leefbaarheidstoets sociale samenhang en het evenwicht in wijken en buurten kan verstoren.

Draagt het college op

  • de aangescherpte leefbaarheidstoets die van toepassing wordt bij het omzetten en splitsen van woonruimte ook toe te passen bij de transformatie van kleinschalige bedrijfsruimtes in stedelijk gebied grenzend aan woonblok(ken);
  • effecten van deze toepassing te verwerken in de jaarlijkse monitor en deze aan de raad voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten Koning, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Behoud ondersteuning Dress for Success

Lees verder

Motie Aanpassen aan Verandering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer