Motie Aanvullend onderzoek naar het Utrechtse slaver­nij­ver­leden


8 juli 2021

Motie 184/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021.

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de Utrechtse bestuurlijke elite direct betrokken was bij de slavenhandel en hebben aangezet tot, geïnvesteerd in en geprofiteerd van koloniale exploitatie;
  • Onderzoek heeft vastgesteld dat maar liefst 42% van de Utrechtse vroedschapsleden (soort gemeenteraad van toen) in de achttiende eeuw directe en indirecte belangen had bij de slavernij en koloniale exploitatie;
  • De onderzoekers van het Utrechtse slavernijverleden aangeven dat aanvullend onderzoek nodig is om diepgaand kennis op te doen van het Utrechtse slavernijverleden.

Overwegende dat:

  • De nieuwe inzichten uit het onderzoek naar het slavernijverleden van Utrecht voldoende aanleiding geven tot aanvullend onderzoek zoals Amsterdam dat van plan is;
  • Diepgaand kennis van onze gedeelde geschiedenis zal bijdragen aan het bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Verzoekt het college:

  • Te verkennen op welke manier aanvullend onderzoek naar het Utrechtse slavernijverleden gedaan kan worden, conform de aanbeveling van de onderzoekers onder leiding van Nancy Jouwe.
  • De raad hierover te informeren voor de behandeling van de Programmabegroting 2022.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mahmut Sungur, DENK
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Mohammed Saiah, D66
Rick van der Zweth, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, CDA, SBU, VVD